In English
Vi firar
20 år

Bringing HOPE through science

Det här är Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade terapier mot svårbehandlade blodcancersjukdomar. Bolaget utnyttjar sin patenterade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Bringing HOPE through science
Vi firar
20 år

Det här är Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotech­bolag som utvecklar riktade terapier mot svårbehandlade blodcancer­sjukdomar. Bolaget utnyttjar sin patenterade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Oncopeptides ingjuter hopp hos patienter genom passionerade medarbetare, innovativ forskning och livsförbättrande läkemedel. 
2020 i korthet

2020 – ett år av omvandling

Q1

1 januari–31 mars

 • Övergripande resultat från den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON presenterades och visar att melflufens tumörsvarsfrekvens är 26% för patienter med trippelklass­refraktärt multipelt myelom.

 • The Lancet Hematology publicerade fullständiga resultat från den internationella multicenterstudien O-12-M1.

 • Vi meddelade att covid-19 inte förväntades påverka bolagets registreringsgrundande studier nämnvärt, samt att rekry­tering till explorativa studier och start av nya studier till­fälligt pausats.

Q2

1 april–30 juni

 • Ansökan om villkorat marknads­godkännande för melflufen i USA inlämnades till FDA.

 • Ett prekliniskt laboratorium etablerades för att stärka utvecklingen av PDC-plattformen och bygga vår framtida produktportfölj.

 • Riktad nyemission om 1 414 MSEK (144 MUSD) till ledande life science-investerare.

Q3

1 juli–30 september

 • Marty J Duvall tillträdde som VD 1 juli; Jakob Lindberg övergick till rollen som Chief Scientific Officer.

 • FDA beviljade en prioriterad granskning av melflufen för patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. Måldatum för FDA:s beslut (PDUFA) sattes till 28 februari 2021.

 • Patientrekryteringen till fas 3-studien OCEAN med totalt 495 patienter slutfördes.

Q4

1 oktober–31 december

 • Första patienten rekryterades till fas 3-kombinationsstudien LIGHTHOUSE i multipelt myelom.

 • 11 sammanfattande vetenskapliga arbeten, inklusive en muntlig presentation av nya fas 2-data från ANCHOR-studien, framfördes vid den årliga vetenskapliga kongressen ASH.

 • Vi meddelade att en ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i EU kommer att lämnas in under andra kvartalet 2021.

Se VD Marty J Duvall kommentera året
(2 min 39 sek)
VD-ord

Forskning som inger hopp

Det senaste året har varit ett år av genomgripande förändring för Oncopeptides, framför allt präglat av att FDA beviljade prioriterad granskning av vår ansökan om villkorat marknads­godkännande för melflufen vilket ledde fram till godkännadet och påbörjandet av lanseringen i början av 2021. Det är inte många framväxande biotechbolag som lyckas ta en produkt som verkligen kan göra skillnad för patienter hela vägen till kommersialisering. 

VD, Marty J Duvall

Se VD Marty J Duvall kommentera året
(2 min 39 sek)
Oncopeptides som investering

Ett framväxande globalt biotechbolag

Fokuserad regulatorisk och kommersiell strategi med den första produkten på marknaden

Kommersialiseringsfas

 • Kommersialisering i USA med en dedikerad organisation för försäljning och medicinska frågor (Medical Affairs)

 • Inlämning av ansökan om villkorat godkännande till EMA för melflufen i Europa

 • Partnerstrategi för Japan

Snabbt växande marknad

 • Antalet patienter som diagnostiseras med myelom ökar

 • Förbättrade behandlingsresultat ökar antalet patienter i senare behandlingslinjer

 • Resistens mot behandling ökar

Omfattande kliniskt program som stödjer framtida tillväxt och värdeskapande

Omfattande kliniskt program

 • Det kliniska programmet är utformat för att stödja potentiell användning i en bredare patientpopulation och i tidigare behandlingslinjer

 • Det primära effektmåttet i den första bekräftande fas 3-studien OCEAN uppnås om utfallet är bättre än eller likvärdigt med jämförelseprodukten

 • Fas 3-kombinationsstudien LIGHTHOUSE kan ge stöd för användning av melflufen i kombinationsbehandlingar

Melflufen – en unik verkningsmekanism

 • Första peptidlänkade cancer­läkemedlet som riktar sig mot aminopeptidaser

 • Omfattande kliniskt program för att bredda användningen

Den patenterade PDC-plattformen lägger grunden för framtida tillväxt

Plattform för peptid­länkade läkemedel (PDC)

 • PDC levererar snabb och selektiv cytotoxisk aktivitet till cancerceller samtidigt som friska celler skyddas

 • Potential att utveckla riktade behandlingar för flera cancer­typer t.ex. akut myeloisk leukemi (AML) och diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

 • Ytterligare en läkemedelskandidat OPD5 går in i klinisk utvecklingsfas, för stamcells­transplantation vid multipelt myelom

 • PDC-plattformen validerad genom melflufen och nästa läkemedels­kandidat OPD5

Investeringsprofil

 • Många viktiga, värdeskapande milstolpar på kort- och medel­lång sikt

 • Antalet aktieägare fortsätter att växa. Cirka 20 000 aktie­ägare ger fortsatt hög likviditet i aktien

Ett omfattande kliniskt program stödjer framtida tillväxt och skapar värde för samtliga intressenter
Hållbarhet

Vi befinner oss på en resa

Oncopeptides utveckling kan liknas vid en resa. Vi har en tydlig målbild för vårt hållbarhetsarbete och bolagsansvar och vi tar viktiga steg för att komma dit. Vi är ett öppet och transparent bolag och förebereder mätning av nyckeltal som tydliggör hur vi aktivt minskar vår miljöpåverkan och bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. 

Miljöansvar

Oncopeptides verkar i en starkt reglerad bransch, där miljöpåverkan kontrolleras noggrant. Vi fortsätter att förbättra kunskaperna om vårt miljöavtryck för att ytterligare minska belastningen. Under 2020 har vi gjort framsteg genom att definiera nyckeltal där arbetet med att minska miljö­påverkan blivit en integrerad del i våra beslutsprocesser.

Socialt ansvar

Socialt ansvar: Varför sociala frågor är viktiga för Oncopeptides. Oncopeptides tar sin roll och sitt ansvar i samhället på största allvar. Vi strävar efter att bidra positivt överallt där vi verkar – i de länder där vi bedriver försäljning, forskning och tillverkning med våra medarbetare, leverantörer och alla andra intressenter. 

Ansvarsfull Styrning

Vi ska agerar etiskt och ansvarsfullt med hjälp av vårt policyramverk för att bygga en hållbar organisation. Detta gynnar samhället i stort och skapar värde för våra aktieägare och övriga intressenter. Med god styrning attraherar och behåller vi talanger, kontrollerar kostnader och bygger förtroende hos medarbetare, kunder, patienter, leverantörer och övriga intressenter.

Heading

Heading

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.